لیست پایان نامه های دانشکده صنایع 93_92


دانشکده سال مقطع عنوان پایان نامه پدیدآور
صنایع 1392 کارشناسی ارشد ارائه برآورد بیز برای زمان و اندازه تغییر در نمودارهای کنترل تعدیل ریسک شده در فاز I رضا قاسمی
صنایع 1392 کارشناسی ارشد ارائه چارچوبی برای استخراج اطلاعات از مشتریان به منظور به‌کارگیری در توسعه محصول پریسا مقدم
صنایع 1392 کارشناسی ارشد ارائه چارچوبی برای مدیریت دانش در صنعت نفت جلال رحمتی
صنایع 1392 کارشناسی ارشد ارائه روش سیستماتیک برای منظور نمودن پویایی در نیازمندی‌های مشتریان در گسترش عملکرد کیفیت با استفاده از تصمیم‌گیری گروهی فرخنده فروغی
صنایع 1392 کارشناسی ارشد ارائه مدل برای طراحی شبکه نقاط محوری با در نظر گرفتن تصمیم‌گیری روی ظرفیت‌ها سینا راستانی
صنایع 1392 کارشناسی ارشد ارائه مدل برای مسأله مکان‌یابی- مسیریابی با برداشت و تحویل برش‌یافته و همزمان وحید عزیزی
صنایع 1392 کارشناسی ارشد ارائه مدل برای مسأله مکان‌یابی- مسیریابی چند انباری با در نظر گرفتن مسیر بین انبارها سهیل جلیلی بوالحسنی
صنایع 1392 کارشناسی ارشد ارائه مدل برنامه‌ریزی یکپارچه تولید- توزیع چند هدفه زنجیره تأمین با قطعات معیوب در شرایط فازی ایمان احمدیان
صنایع 1392 کارشناسی ارشد ارائه مدل پرتفوی مناسب با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت؛ مطالعه موردی: شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی احسان مدنی
صنایع 1392 کارشناسی ارشد ارائه مدل جامع برای فهم سرمایه برند (علامت تجاری) مشتری‌محور محسن امیر

1 2 3 ... 11 بعدی